කරුණු පරික්ෂා කිරීම් 101

තොරතුරුවල අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම

1 කොටස

යම් කතාවක් රචනා කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර එය කරුණුක්ද , කල්පිතයක් ද යන්නෙහි වෙන්ස වටහා  ගැනීමට මාධ්‍යවේදීන්ට හැකිවීම ඉතා වැදගත්ය. මාධ්‍යවේදියාගේ කාර්යභාරය වන්නේ ප්‍රකාශනයන් ගොඩනැංවීම නොවන අතර ඒ වෙනුවට ශක්තිමත් කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කරුණුවල ස්ථාවර බව සහතික  කිරීමට මතුපිට පවත්නා කරුණු විමසීම ආරම්භයට පෙර සිය ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට මාධ්‍යවේදීන්ට අන්තර්ජාලය තුළ විවිධ උපකරණ පවති. කරුණු පරික්ෂා කිරීම සම්බන්ධ ලිපි පෙළක් අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන අතර එම ලිපි පෙළ ආරම්භයේ දී අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය තහතහවුරු කරගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි අන්තර්ජාල උපකරණ කිහිපයකි.

Facebook Graph Search: ෆේස්බුක් ප්‍රස්ථාර සෙවීම

යම් පුද්ගලයෙකුගේ නම නොදැන ඒ  පුද්ගලයා සම්බන්ධව සොයා බලන්නේ නම් එයට පහසු මගක් මෙමගින් සපයනු ඇත. ඔබට ඔහු හෝ ඇය පිළිබඳ   සොයා බැලීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ දන්නා තොරතුරු මත පදනම් වෙමින් එනම් ජීවත්වන ප්‍රදේශය, රැකියාව, වයස, ආදිය පදනම් කරගනිමින් ඔහු හෝ ඇය  සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බැලිය හැකිය

තවදුරටත් විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: https://www.facebook.com/graphsearcher/

GeoSocial Footprint:  භූ සමාජීය පියවර

මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබට යම් පුද්ගලයකු සිටින ස්ථානය හඳුනාගැනීමට ඉඩ අවකාශ  ලබාදේ. පාසටහන් ජීපීඑස් පදනම් කරගෙන සකස් කරන ලද උපකරණයක් වන අතර කුරුලු හඬ භාවිත කොට ඒවා අදාල  උපකරණයට ඇතුළත්කොට ස්වභාවික ශබ්ද පදනම් කර ගනිමින් අදාල ප්‍රදේශය සොයා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

තවදුරටත් විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://geosocialfootprint.com/

Linkedin: ලින්ක්ඩ්ඉන්

යම් පුද්ගලයෙකුගේ වෘත්තීයමය  තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීමට භාවිත කළ හැකි වෙබ් අඩවියක් ලෙස Linkedin පෙන්වා දිය හැකිය. ඔබට යම් පුද්ගලයෙකුගේ ඉතිහාසය හා ඔහු සම්බන්ධ අමතර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු මෙමගින්  සපයනු ඇත. යම් පුද්ගලයෙකුගේ අනන්‍යතාවයතාවය සහ පුවත තහවුරු කර ගැනීමට මෙම මෙවලම් වඩාත් උපකාරී වේ .

තවදුරටත් විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.linkedin.com 

Muck Rack: මක්රැක්

මෙය මාධ්‍යකරණය මත පදනම් වූ වෙබ් අඩවියකි. මෙහි Twitter, Facebook, Tumblr, Quora, Google+ සහ LinkedIn හා සම්බන්ධ වූ මාධ්‍යවේදීන් දහස් ගණනක් සම්බන්ධව  තොරතුරු ලයිස්තුවක් පවතී. ඔබ කියවනු ලබන පුවත අන්තර්ජාතික වශයෙන් හෝ වෙනත් රටක් හා සම්බන්ධ වන්නේ නම් එම  පුද්ගලයා මීට පෙර ප්‍රකාශ කර ඇති පුවත් හා ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් පරික්ෂා කර බලා එහි සත්‍යතාවය තහවුරු කර ගත හැකිය.  

තවදුරටත් විස්තර සදහා පිවිසෙන්න : https://muckrack.com/

Person Finder: පුද්ගල සෙවුම

යම් උපද්‍රවයකින් බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව ඔබ යම් සෙවීමක් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා උපකාරීවන විවෘත google මෙවලමකි. ලෝකයේ ඕනෑම ස්ථානයකයක බරපතල මට්ටමේ  උපද්‍රවයක් සිදු වූ විට ගූගල් ආපදා හා සම්බන්ධ කණ්ඩායම මෙම මෙවලම් එම අදාල පරිසරය සමඟ ස්ථාපිත කරයි.

තවදුරටත් විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : https://google.org/personfinder 

 

Pipl.com:

මෙම  වෙබ් අඩවිය මිලියන තුනක පමණ පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාවයන් අඩංගු වෙබ් සයිට් එකක් වශයෙන් හඳුනාගත හැකිය. අන්තර්ජාලය හෝ ඩිජිටල් පාද මුද්‍රණය මගින් සමාජ මාධ්‍ය සොයා බලමින් ඔවුන්  වාර්තා හා සම්බන්ධීකරණය දත්ත මගින් ලබා ගත හැකිය.  

තවදුරටත් විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : https://pipl.com/

 

මුල් පිටපත : නතාලි සොයිසා

Image Credit:  Jane Davies (2019)

Leave a Reply