වෛරී කථනය ඇති කළ ආන්දෝලනය

වෛරී භාෂිතය පිළිබඳ ලංකාවේ අත්දැකීම ඉතාමත් කණගාටුදායක තත්ත්වයක පවතී. විශේෂයෙන් දේශපාලඥයන්, ආගමික නායකයන්ගේ මතවාද සහ ජනමාධ්‍යකරණය, මේ කෙරෙහි බලපා ඇත.

Read more

இலங்கையில் சட்டத்துறை மாணவர்களது இனம் பிரதான காரணமாக ஏன் கருதப்பட வேண்டும்?

2020 ஜூலை 30 ஆம் திகதி டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்ட ஒரு இனத்தை மாத்திரம் குறிக்கும் வகையிலான செய்தி விவாதத்திற்குரியதாக மாறி இருக்கின்றது. “2012 ஆம்

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගිකත්ව සාධකය නීති ශිෂ්‍යයෙකුට ගැටළුවක් බවට පත්වන්නේ ඇයි?

ඩේලි මිරර් (Daily Mirror) පුවත්පතේ 2020 ජුලි මස 30වන දින, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජීවත්වන සුළුතර ප්‍රජාව මත අනර්ථදායක සහ හානිදායක

Read more

இலங்கை மகளிர் உதை பந்தாட்டத்திற்குப் புத்துயிரளித்தல்

துடுப்பாட்ட விளையாட்டின் மூலம் இலங்கை அதிகம் அறியப்பட்டிருந்தாலும், இந்நாட்டில் ஏனைய விளையாட்டுகளும் அதிக சுறுசுறுப்புடன் விளையாடப்படுகின்றன. இவ்வாறான வெளிப்படையில், மகளிர் தேசிய உதைபந்தாட்ட அணியின் அண்மைய செயற்பாடு

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා පාපන්දු ක්‍රීඩාව නැවත පණගන්වයි

ශ්‍රී ලංකාව වඩා ප්‍රසිද්ධ වී තිබෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වන නමුදු තවත් ක්‍රීඩා කීපයක් රට තුළ සක්‍රියව ක්‍රීඩා කරනු ලැබේ. මෙම

Read more