கொவிட் – 19 இன் போது ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிக்கையிடல் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த கலந்துரையாடல்

இலங்கை பத்திரிகை ஸ்தாபனம் “ஊடகவியலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்” எனும் தலைப்பில் இரண்டு இணையவழி கலந்துரையாடலினை நடாத்தியிருந்தது. தற்போது உலகம் முழுவதும் தீவிரமாக பரவிவரும் கொரோனா வைரஸ்

Read more